[اسم]

learning

/ˈlɜːrnɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 یادگیری آموزشی

  • 1. Last season was a learning experience for me.
    1 . فصل گذشته تجربه‌ای آموزشی برایم بود.
  • 2. new methods of language learning
    2 . روش‌های جدید زبان آموزی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان