[اسم]

learner's dictionary

/ˈlɜrnərz ˈdɪkʃəˌnɛri/
قابل شمارش

1 فرهنگ لغت آموزشی (مخصوص زبان آموزان مبتدی)

  • 1.I bought an English learner's dictionary yesterday.
    1. دیروز یک فرهنگ لغت آموزشی انگلیسی خریدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان