[اسم]

lighter

/ˈlɑɪ.t̬ər/
قابل شمارش

1 فندک

معادل ها در دیکشنری فارسی: فندک
مترادف و متضاد cigarette lighter
  • 1.Can I borrow your lighter?
    1. می‌توانم فندک شما را قرض بگیرم؟

2 کشتی باربری (ته‌پهن)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان