[اسم]

lightness

/lˈaɪtnəs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 روشنی روشنایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: درخش

2 سبکی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سبکی

3 کم‌رنگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان