[اسم]

lighthouse

/ˈlaɪthaʊs/
قابل شمارش

1 فانوس دریایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: فار فانوس دریایی
  • 1.Today you can visit the eleven state lighthouses open to the public.
    1. امروزه می‌توانید از یازده فانوس دریایی که به روی عموم باز شدند بازدید کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان