[اسم]

lightning

/ˈlɑɪt.nɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آذرخش برق

معادل ها در دیکشنری فارسی: آذرخش برق درخش رعد و برق صاعقه
  • 1.thunder and lightning
    1. رعد و برق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان