[اسم]

Linda

/lˈɪndə/
غیرقابل شمارش

1 لیندا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان