[اسم]

line manager

قابل شمارش

1 مدیر صف (سرپرست، سرکارگر و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان