[اسم]

Liverpool

/ˈlɪvərpuːl/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لیورپول [شهری در انگلستان]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان