[اسم]

lockbox

/lˈɑːkbɑːks/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قفل هوشمند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان