[اسم]

locker-room

قابل شمارش

1 اتاق رختکن

معادل ها در دیکشنری فارسی: رختکن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان