[اسم]

locket

/ˈlɑːkɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (پلاک) گردنبند قاب عکس دار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان