[اسم]

locker room

/ˈlɑkər rum/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رختکن

معادل ها در دیکشنری فارسی: رختکن
  • 1.My gym has a really nice locker room.
    1. باشگاهم [باشگاهی که به آن می‌روم]، رختکن خیلی خوبی دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان