[اسم]

mainstay

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نقطه اتکاء تکیه‌گاه اصلی، حامی اصلی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان