[اسم]

maisonette

/ˌmeɪzəˈnet/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خانه دو واحدی

  • 1.The maisonette is situated on the second and third floors.
    1. خانه دو واحدی در طبقه دوم و سوم واقع شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان