[اسم]

majesty

/ˈmæʤəsti/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عظمت شکوه، ابهت

معادل ها در دیکشنری فارسی: ابهت هیبت عظمت اورنگ
مترادف و متضاد grandeur magnificence
the majesty of Mount Damavand
عظمت کوه دماوند

2 اعلیحضرت والاحضرت (Majesty)

معادل ها در دیکشنری فارسی: اعلیحضرت
Her Majesty Queen Elizabeth II
اعلیحضرت ملکه الیزابت دوم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان