[اسم]

major disagreement

/ˈmeɪʤər dɪsəˈgrimənt/
قابل شمارش

1 مخالفت بزرگ اختلاف اساسی

مترادف و متضاد serious disagreement
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان