[اسم]

Majid

/mˈædʒɪd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مجید [نام پسرانه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان