[اسم]

major general

/ˌmeɪdʒər ˈdʒenrəl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سرلشکر

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرلشکر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان