[قید]

majestically

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 با عظمت با شکوه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان