[اسم]

maize

/meɪz/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ذرت بلال

مترادف و متضاد indian corn
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان