[صفت]

majestic

/məˈʤɛstɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more majestic] [حالت عالی: most majestic]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باشکوه باعظمت

مترادف و متضاد awe-inspiring exalted splendid sublime pathetic pitiful
  • 1.In Greek mythology, Mt. Olympus was the majestic home of the gods.
    1. در اساطیر یونان، کوه "المپ" خانه باعظمت خدایان بود.
  • 2.The graduates marched into the auditorium to the music of the majestic symphony.
    2. فارغ‌التحصیلان با موسیقی سمفونی با شکوه وارد سالن شدند [به داخل سالن رژه رفتند].
  • 3.The lion is the most majestic creature of the jungle.
    3. شیر باشکوه‌ترین موجود جنگل است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان