[اسم]

market economy

/mˈɑːɹkɪt ɪkˈɑːnəmi/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اقتصاد بازار

معادل ها در دیکشنری فارسی: اقتصاد بازار آزاد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان