[اسم]

marker

/ˈmɑrkər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ماژیک

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماژیک

2 یارگیرنده (فوتبال)

توضیحاتی درباره marker
بازیکنی که با نزدیک ماندن به بازیکن حریف، مانع از رسیدن توپ به او می‌شود.

3 نشانگر

معادل ها در دیکشنری فارسی: نشانگر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان