[اسم]

market forces

/ˌmɑːrkɪt ˈfɔːrsɪz/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نیروهای بازار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان