[اسم]

Mars

/mɑːrz/
غیرقابل شمارش

1 مریخ

معادل ها در دیکشنری فارسی: بهرام مریخ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان