[صفت]

married to

/ˈmɛrid tu/
غیرقابل مقایسه

1 همسر زن یا شوهر کسی بودن

  • 1.She's married to John.
    1. او همسر جان است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان