[اسم]

massage

/məˈsɑːʒ/
قابل شمارش

1 ماساژ

معادل ها در دیکشنری فارسی: مشت و مال مالش ماساژ
 • 1.massage oils
  1. روغن‌های ماساژ
 • 2.to give somebody a massage
  2. کسی را ماساژ دادن
[فعل]

to massage

/məˈsɑːʒ/
فعل گذرا
[گذشته: massaged] [گذشته: massaged] [گذشته کامل: massaged]

2 ماساژ دادن

 • 1.He massaged the aching muscles in her feet.
  1. او مچ پایش را که درد می‌کرد ماساژ داد.
 • 2.She massaged my back very gently.
  2. او به آرامی پشت مرا ماساژ داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان