[قید]

masse

غیرقابل مقایسه

1 گروهی همگی، دسته‌جمعی

مترادف و متضاد en masse
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان