[اسم]

mast

/mæst/
قابل شمارش

1 دکل (کشتی و قایق) دکل (رادیو و تلویزیون)

a ship's mast
دکل کشتی

2 میله پرچم

مترادف و متضاد flagpole
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان