[اسم]

mastectomy

/mæˈstɛktəmi/
قابل شمارش

1 پستان‌برداری (عمل جراحی) ماستکتومی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان