[صفت]

matt

قابل مقایسه

1 مات کدر

معادل ها در دیکشنری فارسی: مات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان