[اسم]

MDMA

(Methylene dioxy meth amphetamine)
/ˌem diː em ˈeɪ/
غیرقابل شمارش

1 اکستازی قرص اکس

مترادف و متضاد E ecstasy
  • 1.intoxicating effects of MDMA
    1. تاثیرات روان گردان اکستازی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان