[اسم]

meadowlark

/ˈmedoʊlɑːrk/
قابل شمارش

1 چکاوک مرغ‌زار

  • 1.The meadowlark is a singing bird that lives on the ground.
    1. چکاوک مرغ‌زار پرنده ای آوازخوان است که روی زمین آشیانه می سازد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان