[اسم]

mealtime

/ˈmilˌtaɪm/
قابل شمارش

1 وقت غذا

  • 1.Isn't it your mealtime yet?
    1. هنوز وقت غذایت نشده است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان