[صفت]

meager

/ˈmigər/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: meagerer] [حالت عالی: meagerest]

1 ناکافی کم، ناچیز

مترادف و متضاد inadequate insufficient paltry abundant
a meager diet of bread and water
رژیم غذایی ناچیز از نان و آب
meager earnings
درآمدهای ناکافی

2 لاغر نحیف

مترادف و متضاد lean skinny thin fat
a tall, meager man
یک مرد قدبلند و لاغر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان