[ضمیر]

me

/miː/

1 [ضمیر مفعولی اول شخص مفرد] به من، برای من، از من، مرا

معادل ها در دیکشنری فارسی: من مرا
 • 1.Could you pass me that book?
  1. می‌توانی آن کتاب را به من بدهی؟
 • 2.Don't hit me.
  2. مرا کتک نزن.
 • 3.I think she loves me.
  3. فکر کنم او مرا دوست دارد.
 • 4.Is there one for me?
  4. آیا یکی برای من (هم) هست؟
 • 5.Lydia is three years younger than me.
  5. "لیدیا" سه سال از من کوچک‌تر است.
 • 6.She gave me some money.
  6. او به من مقداری پول داد.
کاربرد ضمیر me
معادل فارسی ضمیر me "من" است که با حرف‌های اضافه‌ای چون "به، برای، از و را" به‌کار می‌رود. از لحاظ دستوری me یک ضمیر مفعولی و از لحاظ صرفی اول شخص مفرد است. me حالت مفعولی "I" است. مثال:
"?Is there one for me" (آیا یکی برای من (هم) هست؟)
".She gave me some money" (او به من مقداری پول داد.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان