[صفت]

mentioned

/mˈɛnʃənd/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ذکر شده مذکور

معادل ها در دیکشنری فارسی: مذکور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان