[اسم]

menu bar

/ˈmenjuː bɑːr/
قابل شمارش

1 نوار منو (رایانه) منو بار

specialized
  • 1.Click on ‘Tools’ in the menu bar.
    1. روی گزینه "تولز" در نوار منو کلیک کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان