[صفت]

mercenary

/ˈmɜːrsəneri/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more mercenary] [حالت عالی: most mercenary]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پول‌دوست پولکی

مترادف و متضاد greedy money-oriented
  • 1.a mercenary society
    1. جامعه ای پول‌دوست
  • 2.She's interested in him for purely mercenary reasons.
    2. او فقط به خاطر دلایل پول‌دوستانه به او علاقه مند است.
[اسم]

mercenary

/ˈmɜːrsəneri/
قابل شمارش

2 مزدور سرباز حرفه‌ای

معادل ها در دیکشنری فارسی: اجیر مزدور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان