[اسم]

merchandising

/ˈmɜːrtʃəndaɪzɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 محصولات جانبی

  • 1.millions of pounds’ worth of Batman merchandising
    1. محصولات جانبی فیلم بتمن به ارزش میلیون ها پوند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان