[اسم]

mirage

قابل شمارش

1 سراب خیال، وهم

معادل ها در دیکشنری فارسی: سراب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان