[اسم]

minutiae

/mɪˈnuʃiə/
غیرقابل شمارش

1 جزئیات بی‌اهمیت

مترادف و متضاد petty details
  • 1.the minutiae of everyday life
    1. جزئیات بی‌اهمیت زندگی روزمره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان