[اسم]

mirth

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خنده و شادی سرور

معادل ها در دیکشنری فارسی: خوشی سرور نشاط طرب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان