[اسم]

molding

/ˈmoʊldɪŋ/
قابل شمارش

1 گچ بری تزئینی

  • 1.There were elaborate plaster mouldings around the ceiling.
    1. دور تا دور سقف گچ‌بری زیبایی وجود داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان