[صفت]

moldy

/ˈmoʊldi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: moldier] [حالت عالی: moldiest]

1 کپک‌زده کپکی

  • 1.moldy cheese
    1 . پنیر کپک‌زده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان