[اسم]

mole

/moʊl/
قابل شمارش

1 موش کور

  • 1.A mole is almost blind and digs tunnels under the ground to live in.
    1 . یک موش کور تقریبا کور است و در زیر زمین تونل‌هایی می‌کند و در آن زندگی می‌کند.

2 خال

a cancerous mole
یک خال سرطانی

3 نفوذی جاسوس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان