[اسم]

mosque

/mɑsk/
قابل شمارش

1 مسجد

  • 1. They've just built a mosque there.
    1 . آنها به تازگی در آنجا مسجد ساخته‌اند‌.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان