[عبارت]

most would agree that

/mɔr ænd mɔr/

1 اکثرا بر این باورند که

  • 1.most would agree that he is a ruthless dictator.
    1 . اکثرا بر این باورند که او یک دیکتاتور ظالم است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان