[قید]

mostly

/ˈmoʊs.tli/
غیرقابل مقایسه

1 اکثرا بیشتر

مترادف و متضاد generally mainly usually rarely
  • 1. Her friends are mostly Italian.
    1 . دوست‌های او اکثرا ایتالیایی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان